• شرکت دووب

Loading

دووب

اطلاعات پایه

دووب

  • تامین کننده
  • ساخت و ساز
  • خدمات
  • کامپیوتر
  • تولید کننده
  • تهیه کننده
  • نمایندگی

مجسمه های سه بعدی اسکن شده
انواع اسکن سه بعدی از هر چیزی در ابعاد مختلف

تهران، خیابان مقدس اردبیلی، مرکز خرید پالادیوم، طبقه اول، واحد ۱۰۹

11 - 50 نفر

http://www.doob-3d.ir/

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران
صلاحیت ارجاع کار
  • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
انجمن ها

  • سایر انجمن ها